• LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
  • Boženy Němcové 151, 683 54 OTNICE
  • IČ: 00226572
  • Bank. spojení: KB Vyškov 331731/0100
  • E-mail: lila@lila.cz
  • Tel: 544 240 032, 544 240 197
  • Tel/fax: 544 256 201