• Informace o zpracování osobních údajů

  LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje klientů, zaměstnanců a dalších osob.

  Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet
  prostřednictvím datové schránky: ID DS cc4kmqf,
  elektronicky na adrese: lila@lila.cz
  poštou na adrese: LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., B.Němcové 151, 68354 Otnice

  Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na správce obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Činnost pověřence pro správce zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví.
  Kontaktními osobami jsou:
  • Jaromír Konečný, DiS, tel. 604 639 603, e-mail: mikroregion@politavi.cz
  • Mgr.Ing. Lucia Halámková – tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz