Ukončení projektu Společný hodnotící rámec (model CAF)

ESF

Dne 29. ledna 2013 byl společným setkáním organizátorů, zástupců Krajského úřadu JMK, odborných pracovníků firmy ITEG a.s., která projekt vedla a pracovníků z příspěvkových organizací ukončen dvouletý projekt zvyšování kvality úřadů pomocí společného hodnotícího rámce (model CAF). Jsme rádi, že jsme se mohli do projektu zapojit, umožnil nám jiný pohled na naši práci formou analýz činností, vytváření a plnění akčních plánů zlepšování a sebehodnocení. Sebereflexe organizace je velmi potřebná, proto budeme určitým způsobem v projektu i nadále pokračovat.


Zde najdete ke stažení dokumenty, které Vám pomohou v různých situacích:

  • Postup při vyřizování stížností .....................
  • Příspěvek na úhradu zaopatření ...................